KAASUTURVALLISUUS

LUOTETTAVAA KAASUNVALVONTAA JO VUODESTA 1977

AMMATTIMAISUUS

Parasta asiantuntemusta parhailla laitteilla

ASIAKASLÄHTÖISYYS

Asiakkaamme tietävät tarpeensa, me tiedämme niihin oikeat ratkaisut

Sensorex Oy on Suomen johtava kaasunvalvonta-alan toimija. Olemme työskennelleet kaasuturvallisuuden hyväksi jo vuodesta 1977. Suunnittelemme, valmistamme, edustamme ja markkinoimme laajaa valikoimaa korkealaatuisia kannettavia ja kiinteitä kaasunvalvontajärjestelmän laitteita.

Kattava huoltoverkostomme varmistaa kaasunvalvontalaitteiden toiminnan ja luotettavuuden niiden koko elinkaaren ajan. Laatujärjestelmämme on sertifioitu ISO 9001:2015 -standardin ja ympäristöjärjestelmämme ISO 14001:2015 standardin mukaisesti.

Kaikkien palvelujemme lähtökohta on asiakaslähtöisyys. Kuuntelemme asiakkaitamme ja tunnistamme heidän yksilölliset tarpeensa. Tarjoamme tarvekartoituksen perusteella asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua, oikeat kaasunvalvontalaitteet ja alan vankan asiantuntemuksen.
”Asiakkaamme tietävät tarpeensa, me tiedämme niihin oikeat ratkaisut.”

Tuotteet

KIINTEÄT KAASUILMAISIMET

KIINTEÄT KAASUNILMAISIMET

Kiinteästi asennettavat kaasunilmaisimet valvovat työympäristön ja henkilöstön turvallisuutta. Valikoimassamme on sekä normaaleissa sähkötiloissa että räjähdysvaarallisiksi luokitelluissa Atex-tiloissa käytettäviä kaasunilmaisimia.

KANNETTAVAT KAASUILMAISIMET

KANNETTAVAT KAASUNILMAISIMET

Sensorexin valikoimassa on sekä kannettavia kaasunilmaisimia yksittäisille kaasuille että monikaasuilmaisimia, joilla voidaan havaita samanaikaisesti useita kaasuja.

HÄLYTYSKESKUKSET

HÄLYTYSKESKUKSET

Monipuoliset hälytyskeskuksemme toimivat laajempien kaasunvalvontajärjestelmien ytimenä. Keskukset voidaan yhdistää osaksi olemassa olevaa automaatiojärjestelmää. Ne voivat myös toimia omana erillisenä hälytys- ja valvontayksikkönä sekä ohjauskeskuksena.

TARVIKKEET

TARVIKKEET

Saat meiltä hälytyslaitteet, kuten vilkut, sireenit ja muut kaasunvalvontajärjestelmien komponentit. Valikoimassamme on myös kaasunvalvontalaitteiden varaosat, kuten eri kaasujen mittakennot, suojakuoret, akut, kalibrointitarvikkeet ja muut lisävarusteet.

Kaasunvalvonta

Kaasunvalvonnalla varmistetaan kohteen turvallisuus mittaamalla ilmassa olevien kaasujen pitoisuuksia. Kaasunvalvonta tapahtuu tyypillisesti kaasunilmaisimia hyödyntäen. Laitteet ilmaisevat kaasujen läsnäolon ja pitoisuuden ilmassa.
Kaasunilmaisimissa käytetään uhkana olevasta kaasusta riippuen erilaisia mittaustekniikoita ja mittakennoja. Kaasunilmaisimien avulla ylläpidetään turvallisuutta siten, että ilmaisimet havaitsevat myrkylliset ja palavat kaasut sekä varoittavat mahdollisesta happivajeesta.
Kaasunilmaisimet liitetään osaksi kiinteistöautomaatiolaitteistoa tai yhdistetään erilliseen kaasunvalvontakeskukseen. Yhdessä hälytyslaitteiden kanssa ne muodostavat kaasunvalvontajärjestelmän.

Kaasunvalvontalaitteet ja -järjestelmät turvaavat useita erityyppisiä kohteita:

  • Ihminen: räjähdysvaaralliset pitoisuudet, happivaje, myrkylliset kaasut
  • Ympäristö: ympäristölle vaaralliset aineet, räjähdysvaara
  • Kustannukset: tarpeenmukainen ilmanvaihto/ilmastoinnin ohjaus, vahinkotilanteet

pdf icon uusi Lataa esitteemme.